Kinh tế

Đa dạng hóa thị trường - lối ra cho xuất khẩu

Đa dạng hóa thị trường đang được coi là một trong những giải pháp quan trọng của Việt Nam nhằm thúc đẩy hoạt động xuất khẩu trong bối cảnh thị trường ngày càng bị thu hẹp do tác động bất lợi từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.