Audience Analytics có được Quyền sở hữu trí tuệ cho Golden Bull Awards (Giải thưởng Bò đực vàng) ở Châu Á Thông cáo báo chí

Audience Analytics có được Quyền sở hữu trí tuệ cho Golden Bull Awards (Giải thưởng Bò đực vàng) ở Châu Á

SINGAPORE – Media OutReach – Audience Analytics Limited vừa ký kết thỏa thuận mua lại bản quyền sở hữu trí tuệ cho Golden Bull Awards (Giải thưởng Bò đực vàng) danh giá. Việc mua lại này bổ sung cho danh mục quyền sở hữu trí tuệ (Intellectual Property – IP) các chương trình giải thưởng hiện có của […]