"Nguồn cầu trái phiếu Chính phủ VN sẽ tăng mạnh" Tài chính

"Nguồn cầu trái phiếu Chính phủ VN sẽ tăng mạnh"

Ngày 28/5, Ngân hàng Standard Chartered đã công bố bản báo cáo toàn cầu cập nhật về tình hình kinh tế Việt Nam trong năm 2013. Theo đó, bản báo cáo đã có cái nhìn lạc quan hơn về thị trường trái phiếu Chính phủ và cho rằng nguồn cầu trái phiếu Chính phủ sẽ tiếp tục tăng mạnh trong thời gian tới.

Ngoài ra, theo bản báo cáo này, lãi suất sẽ giảm thêm 50 điểm cơ bản trong Quý 3 nếu lạm phát cả năm đạt 7,2%.