Ông James Pearson được bổ nhiệm làm Giám đốc 2 bộ phận Tổ chức Tài chính quan trọng của Mashreq Thông cáo báo chí

Ông James Pearson được bổ nhiệm làm Giám đốc 2 bộ phận Tổ chức Tài chính quan trọng của Mashreq

DUBAI, UAE – EQS Newswire – Ngày 27 tháng 7 năm 2020 – Mashreq, một trong những tổ chức tài chính hàng đầu tại Các tiểu Vương quốc Ả rập thống nhất – UAE) vừa có quyết định bổ nhiệm ông James Pearson làm Giám đốc Bộ phận Tổ chức Tài chính (Financial Institutions – […]