[Mega Story] 10 năm Da LAB: Từ "Tử tế show" đến Rap News Âm nhạc

10 năm Da LAB: Từ "Tử tế show" đến Rap News

Sau 10 năm hoạt động, tìm tòi một tiếng nói, một lối đi riêng, Da LaB từ một ban nhạc rap tự phát, vô danh, nay có chỗ đứng và tiếng tăm bởi thứ âm nhạc tích cực cùng tinh thần chơi nhạc tử tế.