Startup Bluenest ra đời có đe dọa sự tồn tại của các mô hình giao dịch bất động sản truyền thống? Thông cáo báo chí

Startup Bluenest ra đời có đe dọa sự tồn tại của các mô hình giao dịch bất động sản truyền thống?

SINGAPORE – Media OutReach – Tính liền mạch và minh bạch sẽ sớm trở thành dấu ấn mới của giao dịch tài sản dành cho người tiêu dùng thông thái. Được hỗ trợ bởi Rocket Internet, đại lý giao dịch bất động sản dựa trên công nghệ Bluenest sẽ loại bỏ sự thiếu hiệu quả hiện […]