Chuyện lạ

Chùm nho ở Nhật Bản có giá gần 1000 USD

Một loại nho đặc biệt đã xuất hiện tại Nhật Bản hồi cuối năm ngoái. Tuy nhiên, sẽ còn đặc biệt hơn nếu bạn biết giá của nó - giá của riêng một chùm nho loại này đã lên tới 100.000 yên Nhật (khoảng 910 USD).