Quỹ tín thác đầu tư bất động sản (REIT) Sunlight Kỷ niệm 15 năm niêm yết trên sàn chứng khoán Hồng Kông Thông cáo báo chí

Quỹ tín thác đầu tư bất động sản (REIT) Sunlight Kỷ niệm 15 năm niêm yết trên sàn chứng khoán Hồng Kông

ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH HỒNG KÔNG – Media OutReach – Ngày 21 tháng 12 năm 2021 – Henderson Sunlight Asset Management Limited, với tư cách là đơn vị quản lý của Sunlight Real Estate Investment Trust – Sunlight REIT (Quỹ tín thác đầu tư bất động sản Sunlight) , vừa kỷ niệm 15 năm niêm yết thành công […]
Quỹ tín thác đầu tư bất động sản Yuexiu Expressway niêm yết thành công tại Sàn chứng khoán Thâm Quyến Thông cáo báo chí

Quỹ tín thác đầu tư bất động sản Yuexiu Expressway niêm yết thành công tại Sàn chứng khoán Thâm Quyến

ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH HỒNG KÔNG – Media OutReach – Yuexiu Transport Infrastructure Limited (có cổ phiếu giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông, với mã 052) vừa thông báo: Quỹ tín thác đầu tư bất động sản (Real estate investment trust – REIT) Yuexiu Expressway đã được niêm yết thành công tại Sở […]