Alliance Materials nghiên cứu và sản xuất các sản phẩm sinh học không chứa formaldehyde Thông cáo báo chí

Alliance Materials nghiên cứu và sản xuất các sản phẩm sinh học không chứa formaldehyde

ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN  Media Outreach – Sự tương tác thân thiện giữa con người và môi trường thậm chí còn quan trọng hơn khi COVID-19 đang hoành hành trên toàn cầu. Với việc coi trọng sức khỏe của công chúng và xu hướng gia tăng của nền kinh tế tuần hoàn xanh, Alliance Materials Technology […]