Đấu thầu mua, bán chè ở Sri Lanka được thực hiện trên sàn giao dịch điện tử nhờ công nghệ của Microsoft Thông cáo báo chí

Đấu thầu mua, bán chè ở Sri Lanka được thực hiện trên sàn giao dịch điện tử nhờ công nghệ của Microsoft

SINGAPORE – Media OutReach – Ngày 12 tháng 5 năm 2020- Công việc hái, phân loại, chế biến và xuất khẩu chè tạo nên công ăn việc làm cho rất nhiều lao động ở Sri Lanka. Và ngành công nghiệp chè có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với nền kinh tế Sri Lanka. Để duy […]