Bát nháo sách tham khảo cho bậc học... mầm non Giáo dục

Bát nháo sách tham khảo cho bậc học... mầm non

Mới đây, chỉ trong hai ngày, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phải ra đến hai công văn yêu cầu thu hồi và không sử dụng hai bộ sách dành cho học sinh… mầm non vì nội dung không đúng với quy định của Bộ, không phù hợp với chương trình giáo dục Việt Nam và gây bức xúc trong dư luận.

Điều này cũng đủ cho thấy độ bát nháo của các dạng tài liệu tham khảo đối với việc giáo dục ở bậc học này.