Chợ sách Văn học Singapore được tổ chức từ ngày 7 đến 20/3/2022 với nhiều hoạt động hấp dẫn Thông cáo báo chí

Chợ sách Văn học Singapore được tổ chức từ ngày 7 đến 20/3/2022 với nhiều hoạt động hấp dẫn

SINGAPORE – Media OutReach – Để khuyến khích việc đọc, theo dõi, đánh giá các tác phẩm văn học của các tác giả Singapore trong giới trẻ và người lớn. Hiệp hội Các nhà xuất bản sách Singapore (Singapore Book Publishers Association – SBPA) đang tổ chức Chợ sách Văn học Singapore từ ngày 7 đến ngày […]