Giải thưởng Vinfuture Khoa học – Công nghệ toàn cầu của Việt Nam bắt đầu tiến hành Vòng sơ tuyển Thông cáo báo chí

Giải thưởng Vinfuture Khoa học – Công nghệ toàn cầu của Việt Nam bắt đầu tiến hành Vòng sơ tuyển

HÀ NỘI, VIỆT NAM – Media OutReach – Ngày 2 tháng 8 năm 2021 – Giải thưởng VinFuture (VinFuture Prize) – Giải thưởng khoa học – công nghệ toàn cầu của Việt Nam – đã chính thức khởi động Vòng sơ tuyển. Gần 600 đề cử đến từ khắp nơi trên thế giới sẽ trải qua một […]