Công ty Vetter (Đức) giành được Giải thưởng các công ty được quản lý tốt nhất Axia Thông cáo báo chí

Công ty Vetter (Đức) giành được Giải thưởng các công ty được quản lý tốt nhất Axia

RAVENSBURG, CHLB ĐỨC – Media OutReach – Ngày 29 tháng 5 năm 2020 – Nhìn vào các số liệu quan trọng có thể thấy rõ rằng, Vetter là một Tổ chức sản xuất và Phát triển hợp đồng (Contract Development and Manufacturing Organization – CDMO) rất thành công trên thế giới. Trong 10 năm qua, doanh thu bán […]