MOVE Network ký kết thỏa thuận hợp tác và đầu tư chiến lược với Avalanche Asia Star Fund (AVATAR) Thông cáo báo chí

MOVE Network ký kết thỏa thuận hợp tác và đầu tư chiến lược với Avalanche Asia Star Fund (AVATAR)

ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH HỒNG KÔNG – Media OutReach – Ngày 23 tháng 9 năm 2021- MOVE Network vừa ký kết thỏa thuận hợp tác và đầu tư chiến lược với Quỹ Avalanche Asia Star Fund (AVATAR). MOVE Network sẽ làm việc với AVATAR để triển khai các chức năng Non-fungible token – NFT (Token không thể […]