Cổ phiếu của SunMirror AG sẽ bắt đầu giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Vienna (Áo) từ ngày 29/11 Thông cáo báo chí

Cổ phiếu của SunMirror AG sẽ bắt đầu giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Vienna (Áo) từ ngày 29/11

ZUG, THỤY SĨ – EQS Newswire – Ngày 27 tháng 11 năm 2021 – Sở giao dịch chứng khoán Vienna (Wiener Börse) vừa chấp thuận hồ sơ đăng ký của SunMirror AG (có cổ phiếu giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Düsseldorf, Đức, với mã: ROR; ISIN CH0396131929). Theo đó, cổ phiếu của SunMirror (có […]