YesAsia chào bán thành công cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông, với giá tăng 5,5% Thông cáo báo chí

YesAsia chào bán thành công cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông, với giá tăng 5,5%

ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH HỒNG KÔNG – Media OutReach – Ngày 9 tháng 7 năm 2021 – YesAsia Holdings Limited (“YesAsia”; có cổ phiếu giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông, với mã 2209) – một doanh nghiệp điều hành nền tảng thương mại điện tử có trụ sở tại Hồng Kông chuyên mua và bán […]