Xã hội

Hà Nội phê bình việc chậm hỗ trợ vùng ngập

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã có công văn phê bình những địa phương làm chưa tốt, đặc biệt là 6 quận, huyện mới hỗ trợ người dân vùng úng ngập được dưới 7% nhu cầu.