Giải trình về bảo đảm ATGT trong kinh doanh vận tải Chính trị

Giải trình về bảo đảm ATGT trong kinh doanh vận tải

Đánh giá của Bộ Giao thông-Vận tải cho thấy thời gian qua, quy định về kinh doanh vận tải đường bộ theo Luật Giao thông đường bộ năm 2008 đã dần đi vào cuộc sống, giúp công tác quản lý hoạt động này dần đi vào nền nếp. Tuy nhiên, công tác quản lý các đơn vị kinh doanh vận tải thời gian qua vẫn còn không ít tồn tại.

Dự kiến trong quý 4 năm nay, Bộ sẽ ban hành Thông tư quy định về xếp hàng hóa lên xe ôtô để giúp đơn vị kinh doanh vận tải và dịch vụ hỗ trợ vận tải hàng hóa đường bộ thực hiện việc xếp hàng lên ôtô đúng quy định về tải trọng, ; đồng thời quy định trách nhiệm của những tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động vận tải hàng hóa.