Xã hội

Hội chữ Thập Đỏ VN quyên góp được 1.150 tỷ đồng

Sau hơn một năm triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Chữ Thập Đỏ toàn quốc diễn ra vào tháng 7/2007, đến nay các cấp Hội đã huy động được 1.150 tỷ đồng để giúp đỡ đồng bào chịu nhiều thiệt thòi, kém may mắn trong xã hội.