Hỗ trợ đồng bộ, nông dân mới tôn trọng quy hoạch Kinh tế

Hỗ trợ đồng bộ, nông dân mới tôn trọng quy hoạch

Theo Phó Cục trưởng Cục chế biến thương mại nông, lâm, thủy sản và nghề muối (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) Đoàn Xuân Hòa, chìa khóa để tỉnh miền núi phía Bắc sản xuất bền vững, phát triển kinh tế là cần nhanh chóng xây dựng vùng nguyên liệu tập trung phục vụ cho công nghiệp chế biến.

Trong đó, cần quan tâm đến những lợi thế về điều kiện tự nhiên, sơ chế, chế biến lâm sản phù hợp như giấy, ván nhân tạo, lâm sản ngoài gỗ... đặc biệt là phải có chương trình hỗ trợ đồng bộ để người nông dân tôn trọng quy hoạch nuôi trồng nông lâm thủy sản, yên tâm và giữ vững những quy hoạch ấy.