VN-Châu Phi-Trung Đông: Đối tác mới cho phát triển Kinh tế

VN-Châu Phi-Trung Đông: Đối tác mới cho phát triển

Châu Phi và Trung Đông là địa bàn có khả năng đáp ứng các nhu cầu của Việt Nam về nguồn cung cấp nguyên, nhiên liệu, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ, nhân lực, đầu tư.

Tuy nhiên, kết quả hợp tác kinh tế, thương mại giữa Việt Nam, Châu Phi và Trung Đông còn hạn chế, do doanh nghiệp chưa có đủ thông tin về thị trường. Trên nhiều lĩnh vực còn thiếu các doanh nghiệp lớn đi tiên phong, khai phá thị trường nên các doanh nghiệp nhỏ lại càng e ngại. Hơn nữa chính phủ các bên chưa có các chính sách hỗ trợ cụ thể, thủ tục hành chính chưa thuận tiện và kéo dài .