[Video] Hai năm sau sự cố môi trường biển miền Trung Môi trường

Hai năm sau sự cố môi trường biển miền Trung

Sự cố môi trường biển đã ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống người dân 4 tỉnh miền Trung. Tại các địa điểm như Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, cuộc sống người dân đã dần ổn định trở lại.