Ông Stephen Chew mua lại start-up NextLifeBook để đẩy mạnh hoạt động kinh doanh của Summit Planners Thông cáo báo chí

Ông Stephen Chew mua lại start-up NextLifeBook để đẩy mạnh hoạt động kinh doanh của Summit Planners

SINGAPORE – Media OutReach  – Ông Stephen Chew, người sáng lập Công ty Summit Planners đã mua lại một công ty khởi nghiệp (start-up) NextLifeBook để đẩy mạnh hơn nữa hoạt động kinh doanh của Summit Planners. Lấy cảm hứng từ một tầm nhìn phi thường, ông Stephen Chew và các cộng sự cung cấp dịch vụ […]