Multigate-công ty công nghệ dịch vụ tài chính toàn châu Phi đầu tiên là đối tác chính thức của SWIFT Thông cáo báo chí

Multigate-công ty công nghệ dịch vụ tài chính toàn châu Phi đầu tiên là đối tác chính thức của SWIFT

LONDON, VƯƠNG QUỐC ANH – African Media Agency – Multigate, một nền tảng Dịch vụ tài chính được cấp phép cung cấp quyền truy cập vào hệ thống quản lý thanh khoản và ngân quỹ an toàn và bảo mật, trở thành công ty công nghệ dịch vụ tài chính toàn châu Phi đầu tiên […]