Hiệp hội Doanh nhân Saudi Arabia -Trung Quốc hợp tác với HKTDC để thúc đẩy thương mại, kinh doanh Thông cáo báo chí

Hiệp hội Doanh nhân Saudi Arabia -Trung Quốc hợp tác với HKTDC để thúc đẩy thương mại, kinh doanh

ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH HỒNG KÔNG – Media OutReach – Ngày 16 tháng 9 năm 2023 – Hiệp hội Doanh nhân Saudi Arabia -Trung Quốc (Saudi Arabia-China Entrepreneurs Association -SCEA), đã ký Biên bản ghi nhớ (MoU) với Hội đồng Phát triển Thương mại Hồng Kông (Hong Kong Trade Development Council – HKTDC) để thúc đẩy thương […]