[Mega Story] Quốc Trung và Scorpions: Ba năm mang "đốt" một giờ Âm nhạc

Quốc Trung và Scorpions: Ba năm mang "đốt" một giờ

Phải đợi ba năm cùng nỗ lực đáp ứng “hằng hà sa số” điều kiện khủng khiếp về kỹ thuật, âm thanh, tổ chức… nhà sản xuất Monsoon mới mời được Scorpionn, nhưng khán giả vẫn chẳng mặn mà, vé vẫn bán chậm.