Thế giới

Đức đạt mục tiêu cắt giảm khí thải CO2

Đúng bốn năm trước khi Nghị định thư Kyoto hết hiệu lực vào năm 2012, Đức đã đạt được mục tiêu cắt giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính CO2 như đã cam kết trong văn kiện này hồi năm 1997. Đây là một nỗ lực và thành công lớn trong chiến lược bảo vệ khí hậu toàn cầu mà Chính phủ Đức theo đuổi.