Để nguồn trí thức Việt kiều không mãi là tiềm năng Người Việt bốn phương

Để nguồn trí thức Việt kiều không mãi là tiềm năng

Trí thức người Việt Nam ở nước ngoài được đánh giá là nguồn lực rất dồi dào, đa dạng trong nhiều lĩnh vực, có chuyên môn cao.

Nhưng trên thực tế, việc thu hút nguồn lực này còn nhiều hạn chế, chưa tương xứng với tiềm năng mà nguyên nhân, theo nhiều trí thức Việt kiều, lâu nay khi nhắc đến kiều bào, chúng ta vẫn chỉ mới để ý nhiều đến thu hút đầu tư, kiều hối mà chưa thật sự chú trọng đến những việc làm cụ thể để thu hút nguồn chất xám của đội ngũ trí thức hùng hậu này.