Kích cầu - "ông di động" nào mạnh tay nhất? Kinh tế

Kích cầu - "ông di động" nào mạnh tay nhất?

Năm 2008, MobiFone đạt tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu là 33,2%, doanh thu trên mỗi nhân viên đạt gần 5 tỷ đồng/người/năm; Viettel đạt tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu 26%, doanh thu trên mỗi nhân viên đạt khoảng 2,731 tỷ đồng/người.năm… Đây là những con số vô cùng ấn tượng của các mạng di động trong bối cảnh các mạng này khuyến mại, giảm cước liên tục cho khách hàng và chi phí hoạt động tăng cao.