Các nội dung video của Sony Music sẽ được truyền trên toàn thế giới thông qua dịch vụ của Funimation Thông cáo báo chí

Các nội dung video của Sony Music sẽ được truyền trên toàn thế giới thông qua dịch vụ của Funimation

TOKYO, NHẬT BẢN – Media OutReach – Ngày 13 tháng 11 năm 2020 – Sony Music Labels Inc. (Trụ sở chính: Chiyoda-ku, Tokyo, Giám đốc đại diện: Manabu Tsujino) vừa thông báo: nội dung video thuộc sở hữu của Sony Music sẽ được phát trực tuyến (stream) trên toàn thế giới thông qua các dịch vụ của Funimation […]