edotco Group bổ nhiệm ông Gayan Koralage làm quyền Giám đốc điều hành Quốc gia tại Sri Lanka Thông cáo báo chí

edotco Group bổ nhiệm ông Gayan Koralage làm quyền Giám đốc điều hành Quốc gia tại Sri Lanka

COLOMBO, SRI LANKA – Media OutReach – Ngày 26 tháng 7 năm 2021 – edotco Group Sdn. Bhd. (edotco), công ty dịch vụ cơ sở hạ tầng viễn thông tích hợp hàng đầu trong khu vực vừa củng cố cam kết của mình tại Sri Lanka, với việc bổ nhiệm ông Gayan Koralage, làm quyền Giám đốc điều […]