Arvato Supply Chain Solutions vừa khai trương kho hàng mới, hiện đại tại Sydney (Australia) Thông cáo báo chí

Arvato Supply Chain Solutions vừa khai trương kho hàng mới, hiện đại tại Sydney (Australia)

GUETERSLOH/SYDNEY (AUSTRALIA) – Newsaktuell – Ngày 17 tháng 11 năm 2022 – Arvato Supply Chain Solutions – công ty chuyên cung cấp dịch vụ chuỗi cung ứng và thương mại điện tử vừa khai trương kho hàng đầu tiên tại Australia. Kho hàng mới nằm ở Villawood, khu vực Sydney mở rộng, có diện tích nhà […]