Cam kết của Microsoft Singapore trong việc xây dựng các dịch vụ tài chính bền vững cho Web 3.0 Thông cáo báo chí

Cam kết của Microsoft Singapore trong việc xây dựng các dịch vụ tài chính bền vững cho Web 3.0

SINGAPORE – Media OutReach – Ngày 19 tháng 11 năm 2021 – Microsoft Singapore đi đầu trong đổi mới công nghệ, đã được đẩy nhanh hơn nữa bởi đại dịch COVID ‑ 19. Sự gián đoạn cơ bản phát sinh từ mạng dữ liệu phi tập trung, trí tuệ nhân tạo (AI) và điện toán biên đã tạo […]