Đẩy mạnh hợp tác quốc phòng Nhật - Mỹ Thế giới

Đẩy mạnh hợp tác quốc phòng Nhật - Mỹ

Bộ trưởng Quốc phòng Kishi đánh giá an ninh tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương đang ngày càng bất ổn, qua đó đề cao tầm quan trọng của Nhật Bản và Mỹ trong đảm bảo hòa bình tại khu vực này.