[Mega Story] Bấp bênh “thế chân kiềng” tại Syria Trung Đông

Bấp bênh “thế chân kiềng” tại Syria

Cả Thổ Nhĩ Kỳ, Nga và Syria đều phát đi thông điệp cảnh báo đanh thép, không nhân nhượng trong bối cảnh ngoại giao để giải quyết mâu thuẫn đến nay vẫn chưa giúp tình hình thực địa dịu bớt.