Xã hội

Trao kỷ niệm chương cho cựu du kích Caracas

Ngày 28/4, tại Hà Nội, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Vũ Xuân Hồng đã trao Kỷ niệm chương ''Vì hòa bình hữu nghị giữa các dân tộc'' cho 2 cựu chỉ huy các nhóm du kích quân Caracas-Venezuela, nhằm ghi nhận và tôn vinh hành động dũng cảm và tinh thần quốc tế cao cả.