Tuần lễ trách nhiệm doanh nghiệp AXA Hồng Kông có nhiều hoạt động thúc đẩy sức khỏe tâm thần Thông cáo báo chí

Tuần lễ trách nhiệm doanh nghiệp AXA Hồng Kông có nhiều hoạt động thúc đẩy sức khỏe tâm thần

HỒNG KÔNG, TRUNG QUỐC – Media OutReach – Ngày 19 tháng 10 năm 2020 – AXA Hồng Kông luôn cam kết nâng cao sức khỏe toàn diện của người dân Hồng Kông. Năm nay, Tuần lễ Trách nhiệm Doanh nghiệp AXA (‘Tuần lễ CR’) đã huy động 300 tình nguyện viên thúc đẩy sức khỏe tâm thần thông […]