Báo cáo của Alight Solutions: tổ chức có khả năng thích ứng sẽ có tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận hơn 1,5 lần Thông cáo báo chí

Báo cáo của Alight Solutions: tổ chức có khả năng thích ứng sẽ có tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận hơn 1,5 lần

SINGAPORE – Media OutReach – Alight Solutions vừa công bố Nghiên cứu The State of HR Transformation 2021 (tạm dịch: Trạng thái chuyển đổi nguồn nhân lực năm 2021) mới nhất với sự hợp tác của People Matters. Đây là nghiên cứu lần thứ 4 về nội dung quản lý nguồn nhân lực của Alight Solutions. Được […]