Thách thức tăng trưởng của Trung Quốc ở thập kỷ tới Kinh tế

Thách thức tăng trưởng của Trung Quốc ở thập kỷ tới

Ban lãnh đạo Trung Quốc đang tính toán rằng thách thức chính sách lớn nhất của họ trong những năm tới sẽ là việc chuyển từ tăng trưởng do xuất khẩu đứng đầu sang một mô hình kinh tế dựa nhiều hơn vào tiêu dùng trong nước.

Việc chuyển đổi này hiện trở thành vấn đề cấp bách khi cả Mỹ và châu Âu đều dường như không thể hỗ trợ nhiều cho xuất khẩu của Trung Quốc.