Các chỉ số nợ công của Việt Nam vẫn ở mức an toàn Kinh tế

Các chỉ số nợ công của Việt Nam vẫn ở mức an toàn

Theo Cục trưởng Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại Nguyễn Thành Đô, hai chỉ số về mức nợ công ở Việt Nam vẫn ở mức an toàn.

"Nghĩa vụ trả nợ của Chính phủ chỉ có 3,4% so với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu trong khi đó tại một số nước phải trên 20% thì mới gặp khó khăn. Tổng thể đứng ở tầm vĩ mô thì trả nợ của Việt Nam trong thời gian tới chưa có gì đáng phải lo lắng. Thời gian qua chúng ta chủ yếu là vay ODA, với thời gian dài và lãi suất thấp trung bình dưới 2%..," ông Đô nhận định.