Liên kết để chống biến đổi khí hậu toàn cầu Môi trường

Liên kết để chống biến đổi khí hậu toàn cầu

Ngày Môi trường thế giới 5/6 năm nay, Liên hợp quốc đã quyết định chọn chủ đề "Thế giới cần bạn - Hãy liên kết chống lại biến đổi khí hậu toàn cầu" để thu hút sự quan tâm cũng như nâng cao tinh thần "chung vai gánh vác" của người dân, chính phủ cùng các tổ chức quốc tế trong việc bảo vệ "ngôi nhà chung" trái đất.