Quỹ CHMT Hồng Kông đầu tư vào Uni-Bio Science Group Thông cáo báo chí

Quỹ CHMT Hồng Kông đầu tư vào Uni-Bio Science Group

HỒNG KÔNG, TRUNG QUỐC – EQS – Ngày 23 tháng 7 năm 2019 – Công ty dược phẩm sinh học tích hợp Uni-Bio Science Group Limited (có mã chứng khoán giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông là 0690.HK) thông báo đã hoàn thành việc bán riêng lẻ lượng cổ phiếu mới […]