EXX Africa cảnh báo tình trạng tham nhũng, thiếu minh bạch về tư pháp của quan chức cấp cao Angola Thông cáo báo chí

EXX Africa cảnh báo tình trạng tham nhũng, thiếu minh bạch về tư pháp của quan chức cấp cao Angola

LONDON, VƯƠNG QUỐC ANH- Media OutReach – Ngày 20 tháng 1 năm 2020 – EXX Africa (EXX Châu Phi) vừa công bố một báo cáo đặc biệt về các nhà điều hành nhà nước bóng tối (nguyên văn tiếng Anh shadow state executives) ở Angola, những người làm phương hại đến quá trình tư nhân hóa của đất […]