'Cán bộ cấp chiến lược phải có tầm nhìn' Xã hội

'Cán bộ cấp chiến lược phải có tầm nhìn'

Giáo sư-tiến sỹ Trần Văn Nhung, nguyên Tổng Thư ký Hội đồng Giáo sư nhà nước, cho rằng cán bộ cấp chiến lược đầu tiên phải có sức khỏe tốt, có tầm nhìn, có trái tim nhân hậu, bộ óc tốt, kỹ năng sống.