Xã hội

Tặng máy tính cho tạp chí Lào

Tạp chí Cộng sản-cơ quan lý luận của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 25/11 đã trao tặng Tạp chí ALunMay-cơ quan lý luận của Trung ương Đảng Cách mạng Nhân dân Lào, 5 bộ máy tính trạm và một máy tính xách tay phục vụ hoạt động chuyên môn.