Trường Quốc tế Stamford American sẽ triển khai Sáng kiến “Rừng cây hiếm” ở Singapore Thông cáo báo chí

Trường Quốc tế Stamford American sẽ triển khai Sáng kiến “Rừng cây hiếm” ở Singapore

SINGAPORE – Media OutReach – Ngày 19 tháng 2 năm 2020 – Trường Quốc tế Stamford American đã khởi xướng một sáng kiến Rare Tree Forest (tạm dịch Rừng cây hiếm) mang tính đổi mới và có sự hợp tác với Elango Velautham, Phó giám đốc của Vườn Bách thảo Singapore. Rừng cây hiếm là một sáng […]