BƯỚC ĐẦU HƯỚNG ĐẾN TÌNH TRẠNG SẠCH DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI - ỦY BAN CHÂU ÂU PHÊ CHUẨN: BỈ CÓ THỂ THU HẸP PHẠM VI NHIỄM DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI Thông cáo báo chí

BƯỚC ĐẦU HƯỚNG ĐẾN TÌNH TRẠNG SẠCH DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI - ỦY BAN CHÂU ÂU PHÊ CHUẨN: BỈ CÓ THỂ THU HẸP PHẠM VI NHIỄM DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI

HO CHI MINH CITY, VIETNAM - Media OutReach - Ngày 12/6/2020 - Vào ngày 18 tháng 5 vừa qua, Ủy ban Châu Âu đã phê chuẩn đề xuất của Bỉ cho việc thu hẹp phạm vi nhiễm dịch tả lợn châu Phi (ASF) ở tỉnh Luxemburg. Đây là khu vực nơi dịch bệnh được phát hiện chỉ có ở lợn rừng và đã được chính quyền Bỉ xử...