Trung Quốc và Hàn Quốc tranh cãi lớn về lịch sử Đời sống

Trung Quốc và Hàn Quốc tranh cãi lớn về lịch sử

Nhiều thế kỷ trước, Kwanggaet’o the Great (Hán Hàn: Quảng Khai Thổ Thái Vương) cai trị một đế quốc hùng mạnh trải dài từ phía nam Seoul (Hán Thành) vào sâu vùng Manchuria (Mãn Châu Lý) ở đông bắc Trung Quốc ngày nay, nhưng triều đại Koguryo (Cao Câu Ly) của ông hiện giờ đang gây tranh cãi dữ dội.