Quản lý phân phối phân bón: “Lạt mềm buộc chặt” Thị trường

Quản lý phân phối phân bón: “Lạt mềm buộc chặt”

Quy hoạch phát triển hệ thống sản xuất và hệ thống phân phối mặt hàng phân bón giai đoạn 2010-2020, có xét đến đến 2025 sẽ được phê duyệt trong tháng 10 này.

Với việc này, thị trường phân bón trong nước được kỳ vọng sẽ có những đổi thay tích cực, theo hướng hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng “loạn giá, loạn chất lượng phân bón” hiện nay.